Vores Persondata-politik

 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

ARCTIC A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

ARCTIC A/S

Stensgårdvej 3

5500  Middelfart

CVR-nr.: 20119497

Telefon: +45 64 41 41 52

E-mailadresse: info@nordisktekstil.dk

 

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 

 • Formål: Oplysningerne bruges til at sende nyhedsbreve og annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevant for dig.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang henføres til dig. Informationerne har vi fra vores Kundekartotek.

Firmanavn, E mail, Adresse, CVR nr. samt telefon nummer.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger, hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab i strid mod lovgivningen. Vi kan yderligere forsikre dig om at dine oplysninger ikke vil blive brugt af eller solgt til en udefrakommende tredjepart.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Oplysninger er på baggrund af vores kunde kartotek i virksomheden.

 

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, når du ikke har købt hos os indenfor en årrække på 3 år, vil vi slette dine oplysninger og mailadresse.

 

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: Oplysningerne bruges udelukkende til at identificere dig.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Personoplysninger er alle slags informationer som kan henføres til ansøger.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger, hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab i strid mod lovgivningen.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Personoplysninger vil udelukkende stamme fra ansøgningen.

 

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i 6 måneder efter modtagelse af ansøgningen.

 

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: Oplysningerne bruges til at sende nyhedsbreve, annoncer samt fakturaer.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til kunden, så som e mail, navn, adresse, CVR nr. samt telefon nummer.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger, hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab i strid mod lovgivningen. Vi kan yderligere forsikre dig om at dine oplysninger ikke vil blive bruget af eller solgt til en udefrakommende tredjepart.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Oplysninger er på baggrund af vores kundekartotek i virksomheden.

 

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, når du ikke har købt hos os indenfor en årrække på 3 år, vil dine oplysninger og mail adresse blive slettet.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af ARCTIC A/S persondatapolitik skrevet den 22 Maj 2018.